Kính thưa Thầy Cô,
Anh Chị NLS Bảo Lộc và Quý Thân Hữu thân mến,
 
Theo thông lệ hàng năm, dạ tiệc đón xuân của thầy trò ta và thân hữu năm nay sẽ được tổ chức tại: