Con muốn về nhà?
 
Ừ! Rất tuyệt!
Nhưng về thăm, mẹ... không giữ con đâu!
Con lớn rồi phải tập bay, tập nhảy.
Mẹ đâu sống hoài để ôm ấp, chở che!

Cuộc đời mà, đâu thể luôn bằng phẳng.
Lên thác, xuống ghềnh, cũng thú vị mà con!
Khi mệt mỏi, hãy về đây với mẹ.
Tạm nghỉ chân, rồi tiếp tục... "DY MÀ ĐI."
 
Nguyễn Anh Thi
 

 

Cùng Tác Giả / Đề Tài