Nếu thân phận trôi dạt là sự đổi đời thì hình ảnh của các đấng trượng phu bên bếp hồng đã trở nên càng ngày càng phổ biến.

Chúng tôi tận tụy trong mọi điều, ngay cả việc nấu nướng chẳng những cho ngon mà còn phải nhìn cho đẹp. Và nếu công việc đó được gọi là sự tỏ bày, sự chăm sóc những người mình thương yêu, gần gũi thì nghe đở thẹn mọt chút.

May mắn, chúng tôi được sự đóng góp chia sẻ của một số bạn bè, thân hữu hướng dẫn, cho những công thức đơn giản để dễ dàng nấu những bữa ăn hàng ngày thơm nức hương vị quê hương. Tất mong được sự đóng góp thường xuyên hơn từ kinh nghiệm hay do sự sưu tìm.  Muôn vàn đa tạ.