Chị Ngô Ngọc Thi Trang mời Thầy Cô và các bạn nghe lại bài thơ Tống Biệt Hành của Thâm Tâm qua giọng ngâm của Hoàng Hương Trang

Cùng Tác Giả / Đề Tài