alt
 
Nhận được tin buồn
 
Anh Nguyễn Văn Lê
Cựu Học Viên NLS Bảo Lộc CN-70
Cựu Sinh Viên Nông Lâm Khóa 12
 
Thất lộc ngày 4 tháng 4 năm 2019 
Hưởng Thọ 68 tuổi
 
Tang lễ tổ chức tại Chung cư Tuệ Tỉnh đường Tuệ Tỉnh Quận 11 Saigon
 
Lễ An Táng lúc 6 giờ sáng ngày 7/4/2019 tại Nghĩa Trang Hoá An Biên Hoà
 
Nguyện cầu hương linh của Anh Nguyễn Văn Lê sớm về Miền Cực Lạc 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU