alt
 
Nhận Tin Buồn
 
Cụ Bà Hồ Ngọc Lang
Thân mẫu của quý cựu học viên:
Trần Hồng Yến và Trần Hồng Vân (Khóa 66-69 NLSBL). 
 
Vừa mãn phần ngày 5-7-2019 tại Úc Châu 
Hưởng Thọ 93 tuổi
 
Quý Thầy Cô, quý anh chị đồng môn và quý bạn đồng khóa khóa 66-69 thành kính phân ưu
 
Ngô Anh Thuấn 
Cao thị Xuân Liễu
Trần Thị Xuân Mai
Phú Ngoc Quang
Tôn Thọ Tế 
Võ Thị Lộc 
Nguyễn Văn Hải
Hồ Hoa
Lê Thị Bình 
Bùi Thị Đậu 
Huỳnh Thanh Quang
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Hồ Ngọc Lang an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU