alt
 
Nhận được tin buồn:
 
Cụ Ông Phêrô Trần Châu Tùng
(Thân phụ của anh Trần Châu Hoành MS68-71)          
 
Vừa được Chúa thương gọi về Nhà Cha vào lúc 15h40 ngày 13-08-2019
Hưởng Thượng Thọ 92 tuổi
 
Lể An Táng được tổ chức ngày 16-08-2019 tại Đất Thánh Giáo Xứ Hảo Đước Tây Ninh, Việt Nam 
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông Phêrô Trần Châu Tùng sớm hưởng nhan Thánh Chúa nơi Thiên Đàng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Đính kèm Thiệp Báo Tang của Gia Đình