alt
 
Nhận được tin buồn
 
Ông  Dominico Nguyễn Đức Trang
Cựu học viên NLS Bảo Lộc
 
Đã được Chúa gọi về ngày 16 tháng 01 năm 2020 tại Los Angeles, CA
Hưởng thọ 65 tuổi
 
Nguyện cầu hương linh Ông  Dominico Nguyễn Đức Trang sớm hưởng nhan Thánh Chúa nơi Thiên Đàng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Xin phép chị Minh Tâm được san sẻ tin tức chi tiết chương trình tang lễ được phổ biến qua bản cáo phó